Voorlopig Ontwerp is klaar, nieuwe mijlpaal bereikt

Het Voorlopig Ontwerp (VO) is klaar. Dat betekent dat na de ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst die eind maart plaatsvond, een nieuwe mijlpaal in de voorbereiding is bereikt. “Van schetsontwerp naar VO was nog een flinke stap met veel (aanvullend) onderzoek voor de Technische Werkgroep en adviesbureau RPS,” zo concludeert Elbert de Graaf namens de Projectgroep. “Ook de detaillering van de waterhuishouding zoals waterkruisingen, waterberging en vispasseerbaarheid was een heel gepuzzel. We zijn blij met het resultaat en hiermee hebben we een goede basis voor het vervolg van het project.”

Op weg naar Definitief Ontwerp

Naast het tot stand komen van het VO, gebeurt er de komende maanden nog meer. Voor het PAS-gebied loopt de PIP-procedure (PIP = provinciaal Inpassingsplan, een inpassingsplan is een bestemmingsplan op provinciaal niveau), die door de provincie wordt getrokken. Voor het Edese deel van het plangebied zal gemeente Ede het bestemmingsplan gaan wijzigen. Aansluitend wordt voor dat deel de omgevingsvergunning aangevraagd. Voor het Wageningse deel passen de geplande maatregelen binnen het huidige bestemmingsplan en kan direct een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Maar eerst bespreekt het waterschap met de grondeigenaren langs de rand van het gebied langsgaan de te verwachten natschade. Parallel aan de omgevingsvergunningprocedure voor Wageningen en Ede zet het waterschap de Projectplan Waterwetprocedure in gang. Verder wordt een subsidie-aanvraag voor het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) bij de Europese Unie ingediend.  Ondertussen wordt aan het Definitief Ontwerp (DO) gewerkt. Daarbij gaat het voornamelijk om detaillering van het VO en verwerken van eventuele wijzigingen vanuit de vergunningprocedures. Begin 2018 stelt de Stuurgroep dit DO vast.

 

projectgroep

Projectgroep Binnenveldse Hooilanden in vergadering