Volgende stap naar nieuwe natuur

Nadat in 2016 de inrichtingsschets voor de Binnenveldse Hooilanden is opgesteld, zijn de plannen voor inrichting van het nieuwe natuurgebied op 27 maart jl. bekrachtigd met de ondertekening van een Samenwerkingsovereenkomst.

 

Planning en kosten

De overeenkomst is ondertekend door zeven organisaties: provincie Gelderland, waterschap Vallei en Veluwe, gemeente Ede, gemeente Wageningen, Staatsbosbeheer, de Coöperatie Binnenveldse Hooilanden en de Stichting Mooi Binnenveld. In het document is vastgelegd hoe de planning voor de uitvoering er uit ziet, hoe de kosten verdeeld worden en ook dat er grond zal worden verkocht door de provincie aan de twee nieuwe organisaties: de Coöperatie Binnenveldse Hooilanden en de Stichting Mooi Binnenveld. De eerste komt voort uit het samenwerkingsverband LTO en Agrarisch Natuurvereniging Het Binnenveld, de tweede is een aftakking van de Vereniging Mooi Wageningen. Beide organisaties zin speciaal opgericht om grond te gaan kopen en beheren in het Binnenveld.

 

Inrichtingsplan

In het komende jaar wordt er hard gewerkt aan het definitieve inrichtingsplan. Dat gebeurt door het ingenieursbureau RPS uit Leerdam. In 2018 zal er een aannemer worden geselecteerd die in het najaar van 2018 met de inrichtingswerkzaamheden kan beginnen. In de loop van de jaren erna zal het gebied in delen worden opgeleverd.

Deze aanloop geeft Staatsbosbeheer en de nieuwe stichting en coöperatie de gelegenheid om de onderlinge samenwerking goed door te spreken. Ook zal de Stichting Mooi Binnenveld in deze periode werken aan het vergaren van de financiële middelen voor aankoop van de grond.

 

Ondertekening Samenwerkingsovereenkomst Binnenveldse Hooilanden