Twee nieuwe lokale natuurorganisaties in het Binnenveld

Het zal een unicum zijn: twee nieuwe lokale organisaties die samen met een landelijk terreinbeheerder een nieuw natuurgebied gaan beheren. In het laatste jaar zijn er in het Binnenveld twee nieuwe lokale organisaties opgericht voor natuurbeheer. De organisaties hebben een verschillende achtergrond. Vanuit de agrariërs uit het gebied is de agrarische Coöperatie Binnenveldse Hooilanden opgezet en vanuit groene organisaties uit de omgeving is de Stichting Mooi Binnenveld van de grond gekomen.

De agrarische coöperatie is ontstaan uit het initiatief van LTO en ANV Het Binnenveld om zich bij de provincie Gelderland aan te dienen als gegadigde voor de natuurgrond in het Binnenveld. Vervolgens meldde Mooi Wageningen zich bij de provincie, dit was de basis voor de oprichting van Mooi Binnenveld. Beide organisaties hebben het voornemen om ongeveer 50 hectare grond in de Binnenveldse Hooilanden te kopen van de provincie Gelderland en deze te gaan beheren. Daarmee komen er drie beheerders in het gebied omdat Staatsbosbeheer al ongeveer 140 hectare in bezit heeft. De drie toekomstige eigenaren hebben ondertussen een goede samenwerking ontwikkeld. In goed overleg wordt gewerkt aan een gezamenlijk Plan voor Eigendom, Beheer en Onderhoud.

In het komende jaar zullen de beide nieuwe organisaties de financiering voor aankoop in orde moeten krijgen. De agrarische coöperatie zal dat waarschijnlijk doen via een lening. Stichting Mooi Binnenveld is inmiddels gestart met benadering van fondsen en bedrijven en bereidt een crowdfundingactie voor. Meer hierover kunt u lezen op mooibinnenveld.nl

Op de foto van links naar rechts: Kees de Ruiter (Stichting Mooi Binnenveld), Rianne Roeters (Staatsbosbeheer), Reijer Jochemsen (Coöperatie Binnenveldse Hooilanden)