GS besluiten positief op aanvraag POP-subsidie

Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland besloten Waterschap Vallei en Veluwe in maart éénmalig POP3-subsidie te verlenen voor de uitvoering van het project Binnenveldse Hooilanden. Voor het project worden niet-productieve investeringen gedaan voor biodiversiteit, natuur, landschap en hydrologische (PAS) maatregelen. POP…