Volgende stap naar nieuwe natuur

Nadat in 2016 de inrichtingsschets voor de Binnenveldse Hooilanden is opgesteld, zijn de plannen voor inrichting van het nieuwe natuurgebied op 27 maart jl. bekrachtigd met de ondertekening van een Samenwerkingsovereenkomst.   Planning en kosten De overeenkomst is ondertekend door…