Partners stemmen in met definitief ontwerp

Donderdag 5 april stemden de zeven samenwerkingspartners in Apeldoorn in met het definitieve ontwerp van het nieuw in te richten gebied. Nu het ontwerp van de inrichting vast staat, is het zaak om de vergunningen- en de aanbestedingsprocedure te voltooien.…

Beschermde status voor grote modderkruiper

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV) tekende op 23 februari 2018 een ontwerp-wijzigingsbesluit voor een groot aantal Natura 2000-gebieden, waaronder het Binnenveld. Dit besluit lag tot en met 19 april ter inzage. De bedoeling van het wijzigingsbesluit is…

Projectplan Waterwet Wageningen ligt ter inzage

Belanghebbenden kunnen vanaf  19 april jl. het ontwerp inzien van het Projectplan Binnenveldse Hooilanden voor het deel van het projectgebied binnen de gemeente Wageningen. Na 31 mei a.s. is de periode om een zienswijze in te dienen voorbij en wordt…

Goed bezochte informatiebijeenkomst over Voorlopig Ontwerp

Ruim 60 belangstellenden, waaronder diverse agrariërs, kwamen 30 oktober jl. naar de informatiebijeenkomst over de ontwikkeling van het natuurgebied. De bijeenkomst werd georganiseerd door de Coöperatie Binnenveldse Hooilanden en Stichting Mooi Binnenveld. In De Hooilanden trad coöperatievoorzitter Reijer Jochemsen op…

Voorlopig Ontwerp is klaar, nieuwe mijlpaal bereikt

Het Voorlopig Ontwerp (VO) is klaar. Dat betekent dat na de ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst die eind maart plaatsvond, een nieuwe mijlpaal in de voorbereiding is bereikt. “Van schetsontwerp naar VO was nog een flinke stap met veel (aanvullend) onderzoek…