Beschermde status voor grote modderkruiper

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV) tekende op 23 februari 2018 een ontwerp-wijzigingsbesluit voor een groot aantal Natura 2000-gebieden, waaronder het Binnenveld. Dit besluit lag tot en met 19 april ter inzage. De bedoeling van het wijzigingsbesluit is…

Binnenveld biedt grote modderkruiper ruimte

De grote modderkruiper is een beschermde diersoort. De laatste jaren kreeg deze vis te maken met afname van zijn leefgebied omdat in het watersysteem veel aanpassingen zijn gedaan. Deze bodembewoner komt vooral voor in de Hooilandse Wetering en de naastliggende…