Projectplan Waterwet Wageningen ligt ter inzage

Belanghebbenden kunnen vanaf  19 april jl. het ontwerp inzien van het Projectplan Binnenveldse Hooilanden voor het deel van het projectgebied binnen de gemeente Wageningen. Na 31 mei a.s. is de periode om een zienswijze in te dienen voorbij en wordt het definitieve projectplan vastgesteld.

In het projectplan beschrijft het waterschap de maatregelen die in het gebied genomen gaan worden om de aaneengesloten topnatuur te realiseren.

De bekendmaking en de bijbehorende documenten zijn hier te benaderen. Het Projectplan Waterwet voor het deel binnen de gemeente Ede komt ter inzage nadat het Bestemmingsplan Buitengebied voor het projectgebied is gewijzigd.