Op weg naar een Voorlopig Ontwerp

Onder regie van Waterschap Vallei en Veluwe werkt de projectgroep en de technische werkgroep het schetsontwerp uit naar het Voorlopig Ontwerp. Het adviesbureau RPS stelt het VO op, dat op basis van vier ontwerpsessies in concept gereed is. In de…

Twee nieuwe lokale natuurorganisaties in het Binnenveld

Het zal een unicum zijn: twee nieuwe lokale organisaties die samen met een landelijk terreinbeheerder een nieuw natuurgebied gaan beheren. In het laatste jaar zijn er in het Binnenveld twee nieuwe lokale organisaties opgericht voor natuurbeheer. De organisaties hebben een…

Volgende stap naar nieuwe natuur

Nadat in 2016 de inrichtingsschets voor de Binnenveldse Hooilanden is opgesteld, zijn de plannen voor inrichting van het nieuwe natuurgebied op 27 maart jl. bekrachtigd met de ondertekening van een Samenwerkingsovereenkomst.   Planning en kosten De overeenkomst is ondertekend door…

Ongeveer vijftien reacties het concept-schetsontwerp

Na de informatiebijeenkomst op 30 maart hebben ongeveer 15 personen gereageerd op de concept-inrichtingsschets. De drie partijen in de stuurgroep reageren op alle vragen en suggesties. Deze reacties worden voorbereid en eerste overleg naar aanleiding van een inspraakreactie is al…