GS besluiten positief op aanvraag POP-subsidie

Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland besloten Waterschap Vallei en Veluwe in maart éénmalig POP3-subsidie te verlenen voor de uitvoering van het project Binnenveldse Hooilanden. Voor het project worden niet-productieve investeringen gedaan voor biodiversiteit, natuur, landschap en hydrologische (PAS) maatregelen.

POP staat voor Plattelandsontwikkelingsprogramma. Het derde Europese subsidieprogramma – dat loopt van 2014 – 2020 is bedoeld voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van het Nederlandse platteland. De subsidie bedraagt € 6.999.304,03. De Europese Unie draagt € 3.499.652,02 bij en de provincie € 2.858.870,66. Het waterschap betaalt zelf € 640.781,35.