Goed bezochte informatiebijeenkomst over Voorlopig Ontwerp

Ruim 60 belangstellenden, waaronder diverse agrariërs, kwamen 30 oktober jl. naar de informatiebijeenkomst over de ontwikkeling van het natuurgebied. De bijeenkomst werd georganiseerd door de Coöperatie Binnenveldse Hooilanden en Stichting Mooi Binnenveld. In De Hooilanden trad coöperatievoorzitter Reijer Jochemsen op als ceremoniemeester. De projectleiders Elbert de Graaf en Yvonne Dilling van Waterschap Vallei en Veluwe lichtten het voorlopig ontwerp van het natuurgebied toe.

Een vraag die bij agrariërs leeft is wat er precies gebeurt met hun grond waar natschade is berekend. Die grond wordt opgehoogd. Dit in verband met natschade. Eigenaren kunnen kiezen om de berekende natschade te laten compenseren door het op te hogen met grond die vrijkomt uit het project. Het ophogen en herstellen van de percelen wordt meegenomen in de uitvoering van het project. In plaats van ophogen kan men ook kiezen voor een financiële compensatie. De komende maanden zullen gesprekken worden ingepland met de betreffende boeren door de projectleiders. De details over de werkzaamheden worden dan besproken.

Uit de reacties tijdens deze avond bleek vooral bezorgdheid van de boeren over de aanpak en afwikkeling van de berekende natschade. Deze is tijdens de avond deels weggenomen. Verder hoopt het waterschap met de nader te maken afspraken de bezorgdheid nog verder weg te nemen. Pas na afronding van het project zal blijken of de agrariërs tevreden zijn. De projectleiding zal zich hier maximaal voor inzetten en heeft er vertrouwen in dat dat gaat lukken.