De aannemer gaat aan de slag

Dit najaar starten de werkzaamheden voor de inrichting van de Binnenveldse Hooilanden. Aannemingsbedrijf Martens en Van Oord b.v. uit Oosterhout gaat hiervoor aan de slag. Het aannemersbedrijf organiseert op 1 november een inloopdag in de directiekeet aan de Veensteeg. Voor deze dag zijn eigenaren van op te hogen grondpercelen en omwonenden die te maken krijgen met omleidingen van wegen in de Binnenveldse Hooilanden uitgenodigd. Aan bod komen planning van het werk, tijdelijke afsluitingen en omleidingen van wegen omdat transport van afgegraven grond gaat plaatsvinden.

Startmoment

Aannemer Martens en Van Oord richt aan de Veensteeg het terrein in, waar de directiekeet staat en waar hij, directievoerder, toezichthouder en opdrachtgever (Waterschap Vallei en Veluwe) regelmatig aanwezig zijn. Het voorbereidende werk bestaat uit het verwijderen van begroeiing en het voeren van individuele gesprekken met agrariërs en omwonenden. Omdat de aannemer de komende periode gebruikt voor voorbereiding, gaat in maart 2019 de eerste schop in de grond. Dan wordt de voedselrijke toplaag afgegraven. Met deze grond worden agrarische percelen opgehoogd, waar natschade is berekend. In maart volgt ook een officieel feestelijk startmoment, waar direct belanghebbenden voor worden uitgenodigd. Uiterlijk voor de zomer van 2021 is het werk klaar.