Crowdfunding Mooi Binnenveld loopt goed

In de zomer van 2017 is stichting Mooi Binnenveld gestart met een crowdfundingactie om geld te verzamelen voor 50 hectare nieuwe natuur in de Binnenveldse Hooilanden. De actie loopt volgens voorzitter Kees de Ruiter naar tevredenheid: “Inmiddels hebben we voor…

Partners stemmen in met definitief ontwerp

Donderdag 5 april stemden de zeven samenwerkingspartners in Apeldoorn in met het definitieve ontwerp van het nieuw in te richten gebied. Nu het ontwerp van de inrichting vast staat, is het zaak om de vergunningen- en de aanbestedingsprocedure te voltooien.…

GS besluiten positief op aanvraag POP-subsidie

Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland besloten Waterschap Vallei en Veluwe in maart éénmalig POP3-subsidie te verlenen voor de uitvoering van het project Binnenveldse Hooilanden. Voor het project worden niet-productieve investeringen gedaan voor biodiversiteit, natuur, landschap en hydrologische (PAS) maatregelen. POP…

Provinciaal Inpassingsplan

Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland stelden op 16 januari 2018 het provinciale inpassingsplan (PIP’s) voor het deel van het projectgebied dat als PAS-gebied is aangewezen. Het gaat om wijzigingen van het bestemmingsplan die noodzakelijk zijn voor de inrichting van…

Beschermde status voor grote modderkruiper

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV) tekende op 23 februari 2018 een ontwerp-wijzigingsbesluit voor een groot aantal Natura 2000-gebieden, waaronder het Binnenveld. Dit besluit lag tot en met 19 april ter inzage. De bedoeling van het wijzigingsbesluit is…

Projectplan Waterwet Wageningen ligt ter inzage

Belanghebbenden kunnen vanaf  19 april jl. het ontwerp inzien van het Projectplan Binnenveldse Hooilanden voor het deel van het projectgebied binnen de gemeente Wageningen. Na 31 mei a.s. is de periode om een zienswijze in te dienen voorbij en wordt…