Volgende stap naar nieuwe natuur

Nadat in 2016 de inrichtingsschets voor de Binnenveldse Hooilanden is opgesteld, zijn de plannen voor inrichting van het nieuwe natuurgebied op 27 maart jl. bekrachtigd met de ondertekening van een Samenwerkingsovereenkomst.   Planning en kosten De overeenkomst is ondertekend door…

Ongeveer vijftien reacties het concept-schetsontwerp

Na de informatiebijeenkomst op 30 maart hebben ongeveer 15 personen gereageerd op de concept-inrichtingsschets. De drie partijen in de stuurgroep reageren op alle vragen en suggesties. Deze reacties worden voorbereid en eerste overleg naar aanleiding van een inspraakreactie is al…